Medlemskort: finns att köpa på Acusticum, alternativt sätt in pengar på PMFs bg-konto: 5678-3905.
Uppge namn, telefonnummer, e-postadress och adress på den person medlemskortet gäller för så kan det hämtas ut vid konsert.
Medlemsavgiften är 250:- för år 2019

Förköp: 
Medlem och student 120:- inkl serv avg 
Ej medlem (ordinarie) 170:- inkl serv avg. 

Spelkväll:
120:- inkl serv avg (medlem o stud) 
200:- inkl serv avg ordinarie

Musikalisk salong på Piteå museum, 60:-, obs, inga förköp och endast kontant betalning på plats. Inga rabatter gäller för dessa konserter.

Musikstuderande (Mhsk, endast programstudenter), Framnäs, EsMu, Musik o dansskolan) har fri entré i mån av plats.
Den studerande ska kunna visa intyg, elevleg eller liknande