Medlemskort: Enklast är att bli medlem genom att swisha 250 kr till telefonnummer 1236716161, skriv ditt namn i maddelanderutan. Ta en skärmdump eller spara historiken, så gäller det som medlemsbevis. Det går även att betala in medlemsavgiften via bankgiro 5678-3905, märk inbetalningen med namn och adress. Medlemskort går också att köpa kontant eller med kort samt lösa in efter swishbetalning, på Piteå Turistcenter och vid konserter.
Medlemsavgiften är 250:- för år 2022

Förköp: 
Medlem och student 120:- inkl serv avg 
Ej medlem (ordinarie) 170:- inkl serv avg. 

Spelkväll:
120:- inkl serv avg (medlem o stud) 
200:- inkl serv avg ordinarie

Musikalisk salong 100 kr, inga förköp och endast kontant betalning på plats. Inga rabatter gäller för dessa konserter.

Musikstuderande (Mhsk, endast programstudenter), Framnäs, EsMu, Musik o dansskolan) har fri entré i mån av plats.
Den studerande ska kunna visa intyg, elevleg eller liknande

Förköp
tm_logo.jpgticketmaster.se (0771-70 70 70) 
Piteå Turistcenter (0911-933 90)